Posted on: 07/06/2021 Posted by: admin Comments: 0

Tính đến ngày 7/6/2021. Hơn 2,15 tỷ liều vắc xin đã được sử dụng trên toàn thế giới, tương đương với 28 liều cho mỗi 100 người. Đã có một khoảng cách rõ rệt giữa các chương trình tiêm chủng ở các quốc gia khác nhau, với một số vẫn chưa báo cáo một liều duy nhất.

Bản đồ tiêm chủng vaccine Covid-19 trên thế giới

Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn chính phủ bởi dự án Our World in Data tại Đại học Oxford. Người được tiêm chủng là người đã nhận được ít nhất một liều vắc-xin và người được tiêm chủng đầy đủ đã nhận được tất cả các liều vắc-xin cần thiết. Đối với vắc-xin Pfizer-BioNTech, một người được “tiêm chủng đầy đủ” đã được tiêm hai liều.

Các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao

Trong khi liều lượng vắc xin vẫn còn tương đối khan hiếm trên toàn cầu, hầu hết các quốc gia đã tập trung nỗ lực tiêm chủng sớm vào các nhóm ưu tiên như những người dễ bị tổn thương về mặt lâm sàng; những người ở độ tuổi 60, 70 trở lên; và nhân viên tuyến đầu, như bác sĩ và y tá.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]